Download | Van Learning Loop naar Learning Wallet

 0,00

Categorie:

Beschrijving

Een blended aanzet om een leven lang ontwikkelen te stimuleren

De arbeidsmarkt verandert. Het beeld dat mensen een leven lang hetzelfde werk blijven doen bij één werkgever lijkt definitief voorbij. Hiervoor zijn diverse redenen aan te wijzen zoals demografische verschuivingen, technologische ontwikkelingen, veranderende klantvragen, flexibilisering van werk en onverwachte disruptieve gebeurtenissen (Vos, 2020). Vanuit het ministerie van OCW wordt dan ook breed ingezet op programma’s die zich richten op een “Leven Lang Ontwikkelen” (LLO). Met maatregelen, experimenten en regelingen moedigt de overheid op die manier het ontwikkelen tijdens de loopbaan aan (Rijksoverheid, 2022). Binnen de huidige aanpak lijkt er echter voornamelijk gebruik gemaakt te worden van bestaande kaders. Mogelijkheden die digitale ontwikkelingen met zich meebrengen worden nog onvoldoende benut en ook beroepsopleidingen en werkgevers worden nog onvoldoende aangespoord om buiten de bestaande kaders te denken.

In de huidige aanpak lijkt de structurering voornamelijk overgelaten aan de markt. Dit heeft tot resultaat dat regie wordt gemist en er vele losse initiatieven ontstaan waarin het wiel vaak opnieuw moet worden uitgevonden (de Grip, Kühn, Montizaan, 2019). Daarnaast lijken drie van de vier belangrijkste actoren – werkgevers, werknemers en onderwijs – onvoldoende betrokken te worden bij de besluitvorming over en de realisatie van LLO in de regio’s, waardoor het oplossen van knelpunten bij deze drie actoren wordt belemmerd (Thunnissen, 2021). Dit vraagt om actie. In dit paper wordt een voorstel voor een aanpak ten aanzien van structurering van een Leven Lang Ontwikkelen uiteengezet. Een aanpak die ervoor kan zorgen dat onderwijs, bedrijfsleven en overheid beter met elkaar afstemmen, maar ook een aanpak die binnen de sectoren zelf meer samenwerking kan laten ontstaan. Dit met het doel de leven lang ontwikkelen houding bij werknemers en studenten te stimuleren en zo goed mogelijk te structureren, maar ook een handvat te bieden aan onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid om tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Download | Van Learning Loop naar Learning Wallet” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *