Teacher Inspirement

Inspirement – Becoming motivated and enthused to the point of making significant change

Op social media ben ik te vinden onder @teacherinspirement. Onder deze naam deel ik op Instagram geregeld video’s en andere posts met het doel internationale docenten te inspireren. Op het vlak van werkvormen, interessante literatuur en onderwijskundige inzichten.

Op YouTube deel ik onder deze naam vele video’s met werkvormen en lesideeën die iedere docent in zijn eigen praktijk zou kunnen implementeren.

Instagram: https://www.instagram.com/teacherinspirement/
YouTube: https://www.youtube.com/@teacherinspirement